Split
Najbardziej popularne rozwiązania klimatyzacji komfortu dla indywidualnych pomieszczeń firmy Fujitsu General Limited.Rozbudowany typoszereg pozwala na montaż w pomieszczeniach o zróżnicowanej kubaturze i architekturze.Wszystkie klimatyzatory typu Split pracują jako pompy ciepła, czyli są to urządzenia chłodząco - grzejące.
W skład urządzenia wchodzą:
  • jednostka wewnętrzna
  • jednostka zewnętrzna
  • sterownik(przewodowy lub bezprzewodowy).
Dzięki takiej konstrukcji odseparowano od pomieszczenia klimatyzowanego elementy (silnik sprężarki oraz wentylator skraplacza) wpływające na komfort akustyczny.
Poprzez modyfikację konstrukcyjną części składowych,  jednostka wewnętrzna uzyskała kompaktową obudowę.

Implementacja nowoczesnych osiągnięć elektroniki, pozwalających na kontrolę i sterowanie pracą urządzenia, ogranicza do minimum zużycie energii oraz podnosi komfort użytkowania.