Systemy alarmowe

Proponowane przez nas systemy alarmowe stosowane są w obiektach o małej, średniej i dużej wielkości. Spełniają wymagania związane z zapewnieniem najwyższego poziomu zabezpieczenia. Dzięki temu doskonale nadają się do obiektów wymagających najwyższego stopnia ochrony. System jest adresowalny, tzn. można łatwo zidentyfikować każdy element systemu alarmowego oraz określić jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów adresowych. Płyta centrali czyli serce całego systemu posiada wieczystą gwarancję.

Na system alarmowy składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy: centrali alarmowej, urządzenia sterującego, czujek i sygnalizatorów. Przydatna okaże się także linia telefoniczna oraz komputer.